Udvidelse af mark bag laden

Pilemark - Ny og gammel mark bag laden
Pilemark - Frokostpause
Pilemark - sækkevogn
Herover ses tydeligt hvordan marken er blevet udvidet til venstre (mod nord)
Pilemark - Bag Laden - ny
Frokostpause
Marken gror på sit 1. år lige nu. Udbyttet på en 1. års mark, er som regel ikke så stort. En stikling får typisk 3 vidjer det 1. år.
Der var lang vej.... mange træer skulle fældes, og skæres op.
I foråret 2005 blev marken bag laden udvidet med nye sorter. Bl.a. H.C. Andersen pil...
Skitsen af marken til venstre er nordvendt
Pilemark - Forberedelser forud for udvidelse af mark bag laden
Pilemark - Randegraver kæmper med trærødder
I forgrunden ses et stort træ, der faldt til jorden med et voldsomt brag. Heldigvis skete der hverken noget med os, laden eller pilen!
Den eksisterende mark beskyttes med grene
Jeg var noget bekymret for min eksisterende pilemark. Jeg havde en teori om, at hvis vi nu lagde alle grenene oven på planterne, så ville det afbøde noget for, når de store træer lagde sig tungt ned. Det skulle vise sig at være korrekt
Pilemark - En randegraver må tages til hjælp i kampen med de store trærødder
Pilemark - Forberedelser i forbindelse med udvidelse af mark bag laden
Rødderne blev nu nærmere vippet op af jorden!
Pilemark - Bålet spreder hygge og er det med til at rydde op...
Træerne skulle jo ikke bare lægges ned. De skulle også skæres op og lægges til tørre, så de kan varme i vinter.
Bålet er både en hyggespreder, og en praktisk måde løbende at komme af med kvaset, som er for småt til at ryge en tur gennem flismaskinen.
I 2009 besluttede jeg, at jeg ikke mere ville have Fransk Flødefarvet, H.C.Andersen og en række andre pil. Når først marken er etableret, er det jo ærgerligt hvis man skal starte helt forfra, så jeg har forsøgt mig med at klippe pilen helt nede ved jordoverfladen, og så sætte nye stiklinge i alle mellemrummene. Jeg skal naturligvis nok følge op på, hvordan det så er gået med det. Det kan jo ofte gå længe fra beslutning til handling, og det er først i foråret, at jeg fik ført ovennævnte ændringer ud i livet...
Herunder ses den nye markplan for den nye del af "pilemarken Bag Laden"
anno 2011