Min første pilemark

Pilemark - Mark_2002_2
Den 13. januar 2002, var jeg på selvhøst i Vest-jylland, syd for Nissum Fjord.
Det var her jeg lagde grunden til min 1. pilemark Jeg høstede nemlig stiklinge til den her.
Pilemark - Mark_2002_5
Da foråret kom skulle jorden arbejdes godt igennem, inden vi lagde plastik ud.
Jeg høstede:
Vestbirk Sø
Mols Daph Noides
Laurbærpil
Noir de Vallaine
Bleu
Gul Alba
Americana
Fransk Flødefarvet
Carl Jensen
Vimanilis og
Rosmarin pil.
Pilemark - Mark_2002_1
Når jeg høster, har jeg knæbeskytter på.
Pilemark - Mark_2002_4
Pilemark - Mark_2002_3
Det var hos Vivian Slot jeg høstede.

Det var hos Vivian, at jeg først stiftede bekendtskab med pil i AOF-regi. Jeg havde bladret AOF kataloget igennem, og syntes, at det lød spændende, det med pil. Jeg bestemte mig for at prøve det.

T.v. er det min mand Asger, der forarbejder jorden til min første pilemark.
T.h.
Vores gode nabo tar´lige de første par ture med sin traktor.....
Efter høst blev pilene sorteret i længder i en tønde. Man stiller sig op på noget, evt. en bænk, eller man kan grave tønden ned. Så tager man fat i toppen af filen, tager et fat tag, og ryster pilen lidt. Så trækker man pilen ovenud af tønden. Denne process gentages. Til sidst har man fået sorteret pilen i længder med 20 cm intervaller.
Sådan ser det ud, når størstedelen af en mark er høstet. Når man har høstet en passende mængde, bundtes pilen med bred tape, hvorpå man med en sprittush kan skrive hvilken sort bundtet indeholder.
Pilemark - Mark_2002_6
Pilemark - Mark_2002_7