Min første kurv

Kursus - Første kurv - top
Det tog en hel week-end, at flette min første kurv. Det var den 39.-30. september 2001: Begynderkursus "Pileflet, kurve" med Vivian Slot (via AOF).
Det var et godt kursus. Der var mange nye begreber at forholde sig til. Jeg gjorde notater, så jeg kunne flette på egen hånd når jeg kome hjem....
Kursus - Første kurv - side
Først skulle vi finde 6 gundstager, lige tykke og lige lange. Der er meget vigtigt at pilen er sorteret regelmæssigt op.

Bundtagerne skulle klippes af, så de var ca. 25 cm

Krumningen på pilen udnyttes, således at den er med til at give bunden et svej. Det gør at kurven lettere kan stå plan.

De 3 tykkeste pil. Giv dem et snit i midten, således at de 3 resterende pil kan puttes herind.

Det gøres ved at stikke kniven ned i pilen, og vride den, så der kommer en sprække i pilen.

Pilene vendes skiftevis med rod- og topende, for at udligne tykkelsen.

Find nu to lange tynde pil, ca. 120 cm.
Man starter med at lægge de to pil, med topenden først, ind i sprækken.

De føres nu hver sin vej. Den ene pil føres under de nærmeste 3 bundstager til højre, den anden over. Så tager man den nederste flettepil og fører op, og derved låser den øverste flettepil. Den nederste flettepil føres videre, og lægges hen over de næste 3 bundstager... o.s.v. Hele denne arbejdsgang er veldig godt beskrevet i "Pileflet til folk og fæ" af Anne Folehave.

Når man er 2 gange rundt, begynder man at arbejde bundstagerne fra hinanden.

Denne teknik kaldes dobbelt krydsflet.

Nu fletter man så mellem hver bundstage.

Der må ikke blive større afstand mellem bundstagerne end 4-5 cm.

Kursus - Vejledning - krydsbund 1
Kursus - Vejledning_krydsbund2
Kursus - Vejledning_krydsbund3
Kursus - Vejledning - krydsbund