Kurvemager - Modul 1 - Rund til bådformet kurv

Vi lærte at lave en stærkere bund, med dobbeltflet

Da jeg ønsker at afholde kurser i pileflet af høj kvalitet (og hyggelige naturligvis), har jeg tilmeldt mig et uddannelsesforløb som Kurvemager hos Agnete Diemer.

Min mand og jeg har istandsat en gammel ladebygning, hvor kurserne bliver afholdt. Og så er der jo også Søhøjlandets flettekreds. Der er godt 40 m2 gulvplads + et rapo som er hævet ca. en meter i hele lokalets længde, på ca. 15 m2. Rapoet bruges til udstilling, men kan også bruges til aflægningsplads.


 Modul 1 - 18.-20. januar 2008 i Svendborg
 Det var helt igennem et super godt kursus.
 - jeg lærte rigtig meget (alt fra nye teknikker, velkendte teknikker på en ny måde, små fines- 
   ser i forskellige situationer - som tryk, vrid, skub og dreje på de helt rigtige tidspunkter m.m.)
- det var både rart og hyggeligt
- Agnete er super dygtig, og utrolig dejlig positiv, støttende, konstruktiv m.m. 
  god til at nå rundt og hjælpe alle. Fordybelse, god tid, opmærksomhed og støtte er nogle af
  de ord jeg kunne sætte på, for at beskrive oplevelsen.
- det var ikke blot pileflet jeg lærte en masse om, i denne weekend!
Vi arbejdede meget med form, og udvælgelse af den helt rette pil. Vi arbejdede også med os
selv. Egne forventninger. Billeder man har i hovedet af hvordan den færdige kurv skulle se ud. Agnete gør meget ud af, at man dels skal være tro mod sig selv, og mod det man fletter.
Man skal glemme det billede man har fået skabt på nethinden af, hvordan man troede kurven skulle blive, og i stedet være til stede i kurven, og se hvad den bliver til. Være til stede i proces-
sen. I det hele taget skal man i gennem hele processen være til stede i det man skaber. Og
hele opmærksomheden, skal helt ned i hvert eneste slag man slår med pilen, samt ned i hver eneste stage man fletter omkring. Og her er det ikke kun den færdige kurv man skal se for sig, men i høj grad den form kurven skal have på præcis det sted man er lige nu. Hvis man har lyst, fører pilen en med ind i en parallel verden....
Jeg kom naturligvis for at lære. Dels få afpudset teknikker. Blive mere sikker. Samt at begynde
at fornemme hele undervisningssituationen fra lærerens side. Alle mine forventninger blev til
fulde opfyldte. Tilbage står jeg med mine notater, fotografier, hjemmearbejde og forventningens glæde til modul 2 i maj 2008 på Bjørnø.

Kurvemagerskolen

Forløbet er tilrettelagt af Agnete Diemer
Instruktør: Agnete Diemer
Modulerne afholdes på Fyn og Bjørnø

Modul 1: Grundlæggende indføring i kurvemageri
Modul 2: Fletning af kurv
Modul 3: Fortsættelse af modul 2
Modul 4: Undervisningsmetoden
Modul 5: Åben fransk flet
Modul 6: Firkantede kurve og fisketasker
Modul 7: Avanceret kurvemageri
Modul 8: Fortsættelse af modul 7  

arbejde med buttetheden, tyngde og form
Vi arbejdede med kiler og kimning....
Jeg lærte en ny måde at lægge kant og snørre den beviklede hank