Bag Laden

Pilemark - Markplan - Bag Laden
I foråret 2003, blev det stykke jord bag laden, hvor vi plejede at have kartofler, inddraget til pilemark. Jeg har lavet lidt om på markplanen i 2011, det kan du læse om nederst på siden.

Helt optimalt var det dog ikke, idet der vokser en række høje træer på nordsiden af det lille stykke jord.

Det skulle da også meget snart vise sig, at pilen ikke var helt tilfreds med forholdene.

Pilen lægnst mod syd, groede fint. Pilen længst mod nord gik ud, en efter en!
Plan over pilemark bag laden. (Nord op)
Pilemark - Bag laden - set fra øst mod vest
Pilemark - Mark - Bag Laden
Pilemark bag laden set fra vest mod øst
Pilemark bag laden set fra øst mod vest
Alle de stiklinge jeg havde lavet i januar, da jeg høstede for første gang på Filurs mark, skulle nu i jorden. Her begik jeg så den 2. fejl!
Jeg kunne ikke nenne at smide en eneste stikling væk, med det resultat, at rækkerne ikke blev fyldt op. Det er lidt besværligt at håndtere i praksis, men det går.
Fremover laver jeg dog kun hele rækker!
Der er 350 pil på denne mar. Høstudbyttet på denne mark var i januar 2005 på 18,5 kg. På dette tidspunkt var det 2. gang jeg høstede på denne mark. I foråret 2006 udvidede jed marken. Det samlede høstudbytte i februar 2006 var på 45 kg.
Pilemarken "Bag laden" anno 2011
De yderste to rækker, primært Fransk flødefarvet og lidt Gul Alba, er nedlagt. Vi forsøgte at trække dem op med stålvire og traktor. Det lykkedes også, men plastikken bliver helt ødelagt. Det gjorde ikke noget, lige på dette stykke, idet planterne her helt skulle væk.
Inde midt i "marken" har jeg skiftet flere sorter ud (H.C. Andersen og Green Maul), og her har jeg valgt at klippe pilen med ørnenæb helt nede ved jordoverflade, for ikke st spolere hele marken. Jeg gjorde det så før høst, så stod jeg inde i laden og klippede pilen....
Markplan "Bag Laden - gl. del" anno 2011

Sådan ser markplanen ud i dag. Der er næste ryddet op i alle rækker, så det er HELE rækker med samme sort. Det bliver jo en hel fornøjelse at høste i vinteren 2011/2012!